Het CRM is alleen te benaderen via enie.solar, niet via een andere domein.